Handelsbetingelser

Edgyfoods.dk er en webshop der handler med fødevarer til private forbrugere. Edgyfoods.dk er ejet og drevet af:

Edgy Foods ApS (tidl. Mountainfield ApS)
Blokken 21
3460 Birkerød
Tlf. 45 82 82 22
kontakt@edgyfoods.dk
CVR: 34698716


1. Generelt

Disse betingelser er gældende for forbrugere ved handel på Edgyfoods.dk.

Bemærk: For at kunne købe varer på Edgyfoods.dk skal du:
  • acceptere disse handelsbetingelser, 
  • forsyne os med dit navn og adresse (herunder gyldig leveringsadresse), telefonnummer, email-adresse, betalingsoplysninger og andre obligatoriske oplysninger, og
  • være ejer eller autoriseret indehaver af et gyldigt betalings-/kreditkort til køb af varerne.


2. Personlig konto

Det er muligt at oprette en personlig brugerkonto, så du ikke behøver at indtaste alle informationer som navn, adresse m.m. hver gang du handler i vores shop. Bemærk, at det ikke er en betingelse at oprette sig som bruger for at kunne købe på Edgyfoods.dk.

Du er selv ansvarlig for at holde dit brugernavn og password fortroligt og for at begrænse adgangen til dit brugernavn, password og konto, og du accepterer at påtage dig ansvaret for alle de aktiviteter og køb, der sker på din konto, medmindre sådanne aktiviteter eller køb udføres af en udenforstående tredjemand, der har skaffet sig adgang til din konto på en måde, der ikke skyldes uagtsomhed eller forsømmelse fra din side.


3. Bestilling

Afgivelse af ordre via vores hjemmeside er ikke en juridisk bindende aftale. Når du har afgivet en ordre via vores hjemmeside, vil vores system automatisk sende en email til dig, hvoraf det fremgår, hvilke varer du har bestilt. Der er alene tale om en elektronisk kvittering for modtagelse af din ordre. Du skal være opmærksom på, at det automatiske svar (via email) ikke er en juridisk bindende ordrebekræftelse, hvorved en aftale er indgået. Edgy Foods ApS har således mulighed for at annullere din ordre som følge af trykfejl, udsolgte varer, tekniske problemer, leveringssvigt og lignende situationer. Bindende  ordrebekræftelse/faktura sendes først til dig, når vi har afsendt de varer, som du har bestilt. Du modtager i den forbindelse også en e-mail med tilhørende track & trace nummer.


4. Priser

Alle vores priser er angivet i DKK og er inkl. moms, men fragtomkostninger. Ved ordrer på mere end 300 DKK er fragten af varerne til levering i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne) gratis. Ved alle andre ordrer skal du betale alle omkostninger til fragt af de bestilte varer. Disse fragtomkostninger bliver tillagt den pris, der er oplyst på Edgy Foods' webshops produktsider, og vil fremgå umiddelbart før du afgiver din endelige bestilling. Vi tager forbehold for tryk- og korrekturfejl samt afgifts- og prisændringer.


5. Betaling

Betaling for bestilte varer kan ske online ved brug af Dankort, Visa, Mastercard og Maestro kort. Kortoplysningerne transmitteres SSL-krypteret mellem kunde og edgyfoods.dk. Vi anvender betalingssystemet QuickPay som er certificeret efter PCI-standarden (se mere på www.quickpay.dk). Personoplysninger (navn, adresse osv.) krypteres dog ikke. Beløbet hæves først på dit kort, når din ordre er bekræftet og de bestilte vare afsendes.


6. Levering og fragt

Der er 1-3 dages leveringstid på lagervarer hos Edgy Foods. Alle ordrer ekspederes 1-3 hverdage efter ordren er modtaget. Vi sender vores pakker i Danmark med GLS. Du modtager en e-mail med track & trace nummer når din ordre er afsendt fra vores lager. Du finder vores fragtpriser her. Forventet leveringstid er ca. 2-4 dage fra din ordreafgivelse. Når varen sendes fra vores lager, modtager du en email som kvittering for afsendelse samt track & trace nummer.

Levering anses for sket, når varerne er kommet i din besiddelse. Der skal kvitteres for alle leverancer ved modtagelsen.


7. Fortrydelsesret

14 dages frist
Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angivet tredjemand (dog ikke transportøren) får varerne i fysisk besiddelse.

Udnyttelse af fortrydelsesretten
For at udøve fortrydelsesretten skal du inden fortrydelsesfristens udløb meddele os din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring, der sendes pr. postbesørget brev eller email til:

Edgy Foods ApS
Blokken 21
3460 Birkerød
Email: kontakt@edgyfoods.dk

Tilbagebetaling
Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde aftalen. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Returnering af varer mv.
Hvis du ønsker at returnere en ordre, skal du sende varerne til

Edgy Foods ApS
Blokken 21
3460 Birkerød

uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af din fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage. Kopi af ordrebekræftelsen bedes vedlagt de returnerede varer. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering til dig og hæfter for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Visse varer kan i kraft af deres art ikke returneres med normal post. Dette gælder fx for produkter i glasemballage. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. 


8. Reklamationsret

Der er to års reklamationsret efter købeloven. For varer med begrænset levetid er din reklamationsret dog begrænset til den holdbarhedsperiode, der er sædvanlig for den pågældende vare. Opdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du som forbruger snarest muligt og inden for rimelig tid underrette Edgy Foods ApS og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. Reklamation kan ske pr. email til kontakt@edgyfoods.dk. Er reklamationen berettiget, refunderer vi dine (rimelige) fragtomkostninger. Varen skal altid sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.


9. Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Klage indgives her: http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse kontakt@edgyfoods.dk.


10. Databeskyttelsespolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende personoplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse. Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varer til dig og (såfremt du har givet dit samtykke til dette) til at informere dig om produkter og kampagner, som vi tror kan være af interesse for dig. De registrerede oplysninger finder du på vores hjemmeside under "Min konto".

Når der indsamles personoplysninger via edgyfoods.dk, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor.
Som registreret hos edgyfoods.dk har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@edgyfoods.dk.
Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand, dog videregives din email-adresse til fragtfører i forbindelse med afsendelse af postpakker (så du kan modtage oplysning om levering, herunder track & trace).

Personoplysninger registreres hos Edgy Foods ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Kundeoplysninger opbevares og transmitteres ukrypteret. Betalingsdata transmitteres naturligvis krypteret, se punkt 5 (Betaling) og anvendes kun til gennemførelse af din betaling for købte varer.


11. Lovvalg og værneting

Disse handelsbetingelser samt dit køb af varer fra edgyfoods.dk er omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov. Evt. tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse med disse handelsbetingelser eller dit køb af varer fra edgyfoods.dk (herunder tvister eller krav uden for kontrakt) vil skulle afgøres ved de danske domstole som værneting. Dette har ikke nogen indflydelse på den eventuelle juridiske ret, som du som forbruger måtte have til at rejse en sag ved dit lokale værneting.